به اطلاع میرساند چندین حفره امنیتی خطرناک در سیستمهای عامل Windows موسوم به NSA bug اخیرا منتشر شده که امکان دسترسی remote به سرور را برای hacker فراهم میسازد
خاطر نشان میسازد این حفره امنیتی قدیمی برای چندین سال توسط سازمان امنیت ملی آمریکا، NSA مورد استفاده قرار میگرفته که اخیراً توسط یک گروه به نام The Shadow Brokers منتشر شده است

اطلاعات فنی در خصوص این bug/exploit:

https://www.theregister.co.uk/2017/04/14/latest_shadow_brokers_data_dump/
https://arstechnica.com/security/2017/04/nsa-leaking-shadow-brokers-just-dumped-its-most-damaging-release-yet/
https://arstechnica.com/security/2017/04/purported-shadow-brokers-0days-were-in-fact-killed-by-mysterious-patch/

hotfixهای منتشر شده توسط Microsoft مرتبط با این bug:

https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2017-0146
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2017-0147
https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms10-061.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms09-050.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms08-067.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms14-068.aspx

لذا به کلیه مشتریان گرامی توصیه میگردد هرچه سریعتر نسبت به نصب کلیه hotfixها و patchهای Microsoft و بروزرسانی سیستم عامل خود اقدام نمایند.Tuesday, June 6, 2017

« برگشت